Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Cenník

Cenník metrologických výkonov

Pri hľadaní konkrétneho meradla, meracieho zariadenia alebo etalónu si môžete vybrať ľubovoľnú z ponúkaných ciest:

Druhy meradiel, etalónov a meracích zariadení

Abecedné zoradenie podľa presných názvov - ak viete presný názov meradla, etalónu alebo zariadenia, použite túto cestu.


Kategórie odvetví a podnikateľských činností

Abecedné zoradenie podľa odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, služieb a podnikateľských činností - pokiaľ neviete presný názov meradla, etalónu alebo zariadenia, ale viete v ktorej hospodárskej oblasti sa používa, hlľadajte v tejto tabuľke.


Kategórie fyzikálnych veličín

Abecedné zoradenie podľa toho, ktorú fyzikálnu veličinu meradlo, etalón alebo zariadenie meria. Ak neviete názov meradla, ani v ktorej oblasti hospodárstva sa používa, skúste ho nájsť v tabuľke fyzikálnych veličín.Všeobecné obchodné podmienkyCenník služieb Osobnej dozimetrieCennik výkonov a služieb Certifikačného orgánu pre výrobkyCenník Rôznych výkonov (vrátane nemetrologických výkonov)Objednávkový formulár Formulár prílohy k objednávke - vhodný pre zariadenia spoločného stravovania
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE