Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania

Novinky


Oznámenie o legislatívnej zmene

Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 42/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Týmto zákonom boli okrem iných ustanovení významne zmenené aj...
Stretnutie WELMEC WG 8 pod záštitou SLM

Stretnutie WELMEC WG 8 pod záštitou SLM

V dňoch 8. a 9. júna 2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. zorganizovala 22. zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG8.Pracovná skupina WG 8 v rámci svojej činnosti zabezpečuje tvorbu príručiek WELMEC a odporúčaní v oblasti všeobecnej aplikácie...
Fórum metrológov aj s účasťou SLM

Fórum metrológov aj s účasťou SLM

Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou ÚNMS SR zorganizovala v predchádzajúcich dňoch v poradí už 46. ročník Fóra metrológov.  Hlavným cieľom konferencie bolo, rovnako ako aj po minulé roky, pripomenúť dôležitosť merania a metrológie ako...
Cena v súťaži Inovatívny čin roka 2015 aj pre SLM

Cena v súťaži Inovatívny čin roka 2015 aj pre SLM

Ministerstvo hospodárstva SR už po deviatykrát ocenilo slovenské firmy, ktoré v predchádzajúcom roku zaujali svojimi inovatívnymi riešeniami. O Cenu ministra hospodárstva SR sa uchádzalo celkovo 24 spoločností v troch kategóriách a to Výrobková...
Pravidlá overenia váh po oprave

Pravidlá overenia váh po oprave

Vážení zákazníci, touto formou by sme Vás radi informovali o pravidlách overovania váh po oprave.V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 2016/900/001860/00630opravár zabezpečí po...
Nové výsledky výskumnej činnosti

Nové výsledky výskumnej činnosti

Pri príležitosti predstavenia nových "prírastkov" v laboratóriách SLM na našom bratislavskom pracovisku sme na krátku návštevu pozvali riaditeľa odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky...
Novinka pre spoľahlivejšie meranie

Novinka pre spoľahlivejšie meranie

Jedinečný 3D optický mikroskop ZEISS O- INSPECT si už našiel svoje miesto aj v našom bratislavskom laboratóriu dĺžky. Slovenská legálna metrológia sa tak môže týmto unikátnym prístrojom pochváliť ako prvá v rámci celej Slovenskej a dokonca aj Českej...
Plán celozávodných dovoleniek

Plán celozávodných dovoleniek

Vážení zákazníci,radi by sme Vás informovali o pláne celozávodných dovoleniek do konca roka 2016. Jedná sa o nasledovné termíny:- 04. júla 2016- 02. septembra 2016- 16. septembra 2016- 18. novembra 2016- 27. decembra 2016 - 30. decembra 2016V roku...

Reakreditácia metrologických pracovísk SLM

Slovenská legálna metrológia, n.o., v aktuálnom roku 2015, úspešne absolvovala reakreditáciu  svojich metrologických pracovísk a ostatných organizačných zložiek Slovenskou národnou akreditačnou službou.SLM je nepretržite akreditovaná, na prevažnú...
Stretnutie Welmec WG2 pod záštitou SLM

Stretnutie Welmec WG2 pod záštitou SLM

V dňoch 7. a 8. októbra 2015 sa Slovenská legálna metrológia, n.o. zhostila zorganizovania v poradí už 37. stretnutia pracovnej skupiny Welmec WG2, organizácie zabezpečujúcej tvorbu odporúčaní v oblasti všeobecnej aplikácie smernice NAWI. Stretnutie...
Návšteva Stephena Patoraya

Návšteva Stephena Patoraya

V dňoch 6. až 13. septembra 2015 poctil SLM svojou návštevou riaditeľ organizácie BIML, Stephen Patoray s manželkou. Ten stojí na čele sekretariátu a riaditeľstva OIML- Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie,...
Plán celozávodných dovoleniek

Plán celozávodných dovoleniek

Vážení zákazníci,radi by sme Vás informovali o pláne celozávodných dovoleniek do konca roka 2015, Jedná sa o nasledovné termíny: - 14.september 2015 - 16.november 2015 - 28.december 2015 - 8.január 2016V tomto termíne budú všetky pracoviská SLM...

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - „Rekonštrukcia kancelárskych priestorov SLM“

Súbor na stiahnutie
Informácie pre užívateľov MID a NAWI meradiel

Informácie pre užívateľov MID a NAWI meradiel

SLM za účelom poskytnutia praktických informácií pre užívateľov vybraných meradiel uvádzaných na trh podľa osobitných predpisov (MID a NAWI) vytvorila dokument obsahujúci výklad určitých požiadaviek príslušných smerníc, a to s nadväznosťou na...
Prehľad obchodných aktivít

Prehľad obchodných aktivít

S cieľom uľahčiť prehľad a zabezpečiť dostupnosť dokumentov súvisiacich s realizáciou metrologických výkonov sme pre Vás pripravili novú aplikáciu, kde v on-line verzii nájdete vaše faktúry, objednávky, pracovné listy.  Aplikáciu Prehľad...
Publikácie SLM v elektronickej podobe

Publikácie SLM v elektronickej podobe

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás novú sekciu zameranú na našu publikačnú činnosť.  Odteraz máte možnosť prezerať si publikácie vydané SLM. Všetky materiály nájdete tu. 
Mimoriadna cena ministra pre Slovenskú legálnu metrológiu

Mimoriadna cena ministra pre Slovenskú legálnu metrológiu

 V rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre udelil 20. mája 2014 minister hospodárstva Tomáš Malatinský ceny za Inovatívny čin roka 2013. Slovenská legálna metrológia, n.o. získala cenu v kategórii Inovácia služby za „Meracie systémy...
Oznam - Plán celozávodných dovoleniek na rok 2014

Oznam - Plán celozávodných dovoleniek na rok 2014

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o termínoch plánovanej celozávodnej dovolenky. Ide nasledovné termíny: 02. mája 2014 (1 deň), 09. mája 2014 (1 deň),  22. decembra  2014 - 31. decembra 2014 (5 dní). Počas celozávodnej dovolenky budú...
Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Vážení zákazníci,dovoľujeme si Vás informovať, že prechádzame na doručovanie faktúr v elektronickej podobe. E-mailová forma spĺňa náležitosti: a/ formát prílohy PDF – ostatné formáty príloh nebudú spracovávané, b/ 1 pdf príloha e-mailu = 1...
Článok

Článok "Merací systém na kalibráciu a overovanie radarových hladinomerov"

 V najnovšom čísle mesačníka Strojárstvo, ktoré je venované metrológii, si môžete prečítať článok na čoraz aktuálnejšiu tému Merací systém na kalibráciu a overovanie radarových hladinomerov. Celý článok, ktorého autormi sú Ľuboš Kučera, Jaromír...
Kalibrácia vlhkomerov na drevo

Kalibrácia vlhkomerov na drevo

Vážení zákazníci. V termíne od 9.12. do 13.12.2013 bude Pracovisko Slovenskej legálnej metrológie v Banskej Bystrici vykonávať kalibráciu vlhkomerov na drevo. V prípade, že máte záujem o uvedenú službu, zašlite Vašu objednávku spolu s vlhkomerom...
Rekonštrukcia laboratórií Pracoviska Banská Bystrica

Rekonštrukcia laboratórií Pracoviska Banská Bystrica

Vážení zákazníci.V termíne od 03.04 do 30.04.2013 bude prebiehať rekonštrukcia laboratória "Jemnej hmotnosti" a laboratória "Tlaku".Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste realizáciu metrologických výkonov vrátane termínov ich...
Kalibrácia dĺžky laserovým interferometrom

Kalibrácia dĺžky laserovým interferometrom

SLM rozširuje portfólio poskytovaných služieb o kalibráciu dĺžky laserovým interferometrom. V súčasnej dobe narastajú požiadavky zákazníkov na presnosť meracích strojov a zariadení a možnosť ich efektívnej kalibrácie priamo na mieste. SLM, n.o....
Rozšírenie technického vybavenia SLM

Rozšírenie technického vybavenia SLM

SLM, n.o. rozšírila svoje technické vybavenie o kontúrograf s drsnomerom. Zariadenie od popredného dodávateľa meracej techniky, ktorým disponuje pracovisko SLM v Bratislave sa zakúpilo ako jedna z prioritných investícií na rok 2012. Hlavnou...
Kalibrácie prieťahomerov

Kalibrácie prieťahomerov

    SLM ponúka novú službu kalibrácie prieťahomerov používaných na jednoosovú skúšku ťahom, ktoré sú súčasťou skúšobných trhacích strojov. Uvedené meradlá sa kalibrujú za účelom zabezpečenia kvality prezentovaných výsledkov z mechanických skúšok...
Ochranné prvky na certifikátoch

Ochranné prvky na certifikátoch

Certifikačný orgán pre výrobky (Notifikovaná osoba č. 1432) pristúpil k používaniu dodatočných ochranných prvkov na vydávaných certifikátoch. Novými ochrannými prvkami sú:   holografická značka (zlatej farby a kruhovitého tvaru) a   QR kód.        ...
Odborný seminár - Radiačná ochrana pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v medicíne

Odborný seminár - Radiačná ochrana pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v medicíne

Vážení zákazníci,Slovenská legálna metrológia v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou pozýva všetkých záujemcov  na odborný seminár s názvom „Radiačná ochrana pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v medicíne“, ktorý sa uskutoční dňa...
17. stretnutie WG8 v Berlíne

17. stretnutie WG8 v Berlíne

V dňoch 16. a 17. februára sa zástupca Slovenskej legálnej metrológie zúčastnil 17. stretnutia pracovnej skupiny WG8 organizácie WELMEC, zabezpečujúcej tvorbu odporúčaní v oblasti všeobecnej aplikácie smernice MID. Stretnutie sa konalo v Berlíne a...
Akcia v odbore merania mechanické skúšky materiálu

Akcia v odbore merania mechanické skúšky materiálu

Vážení zákazníci,  už tretí rok ponúkame našim vybraným zákazníkom možnosť objednať metrologické výkony v odbore merania mechanické skúšky materiálu za výhodnych podmienok.   Tento rok sme pre Vás pripravili zľavy až do výšky 15% a to na...
Systém manžérstva kvality SLM spĺňa náročné medzinárodné požiavky siete IQNet.

Systém manžérstva kvality SLM spĺňa náročné medzinárodné požiavky siete IQNet.

Trvalo vysoká kvalita poskytovaných služieb podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2008 bola potvrdená recertifikáciou akreditovaným certifikačným orgánom  AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd.  a splnením náročných medzinárodných požiaviek siete IQNet.
Generálna konferencia o váhach a mierach

Generálna konferencia o váhach a mierach

V termíne od 17. do 21. októbra 2011 sa v Paríži konalo 24. zasadnutie Generálnej konferencie o váhach a mierach (CGPM), na ktorej bola prijaté rezolúcie s obsahom, ktorých sa môžete oboznámiť po kliknutí na odkaz http://www.slm.sk/svantner/.A)...
Postup pri výkone skúšok určeného meradla v zmysle zákona o metrológii

Postup pri výkone skúšok určeného meradla v zmysle zákona o metrológii

SLM, n. o. vykonáva skúšky určeného meradla v zmysle § 19, ods. 5 a 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov Znenie §19 ods. 5 a 6 zákona o metrológii.(5) Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby...
Nové laboratórium viskozimetrie

Nové laboratórium viskozimetrie

Viskozita je odvodená fyzikálna velčina, ktorá popisuje vnútorné trenie kvapalín pri ich pohybe. Nové laboratórium viskozimetrie na pobočke SLM v Banskej Bystrici poskytuje nasledovné služby:-       Kalibrácia viskozimetrov typu Ubbelohde - priamou...
Akreditácia skúšobných a kalibračných laboratórií

Akreditácia skúšobných a kalibračných laboratórií

Vážení zákazníci,  v 07/2001 bola spôsobilosť Slovenskej legálnej metrológie vykonávať kalibráciu a skúšanie meradiel nestranne a dôveryhodne potvrdená úspešným absolvovaním reakreditačného auditu a bola jej udelená akreditácia. Túto spôsobilosť...

Špeciálna ponuka

Máte zavedený systém HACCP? Monitorujete teplotu v chladničkách, mrazničkách alebo pri výdaji hotových jedál? Patríte do kategórie zariadení spoločného stravovania? Ste závodná alebo školská jedáleň, prípadne reštaurácia alebo pizzeria, či bufet? ...
Kalibrácia meradiel v zariadeniach spoločného stravovania

Kalibrácia meradiel v zariadeniach spoločného stravovania

Vzhľadom na opakované zistenia inšpekčných orgánov spracovala SLM formulár, ktorý Vám sprehľadní a uľahčí špecifikáciu metrologických požiadaviek na teplomery a vlhkomery používané vo Vašej prevádzke, čím sa vyhnete prípadným sankciám.Požiadavky na...
Exkurzia

Exkurzia

Dňa 13.05.2011 sa v priestoroch Oddelenia externých výkonov v Žiline uskutočnila exkurzia žiakov Základnej školy Bánová. Žiakov najviac zaujalo laboratórium hmotnosti a úkažka výkonu metrologickej kontroly u váhy používanej v potravinách.
Spolupráca s Mestskou políciou v Košiciach

Spolupráca s Mestskou políciou v Košiciach

Dňa 25. februára 2011 v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A sa uskutočnilo odborné preškolenie na tému: „Kontrola činnosti taxislužby a výkon odborného dozoru v podmienkach Mestskej polície Košice", na ktorom boli prítomní...

Kalibrácia meradiel vlhkosti dreva

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám oznámiť, že kalibráciu meradiel vlhkosti dreva pre rok 2011 plánujeme realizovať v termínoch 26.-28.4.2011 a 21.-23.11.2011. O prípadnej zmene uvedených termínov Vas budeme informovať na našej web stránke....
Cenník metrologických výkonov SLM

Cenník metrologických výkonov SLM

Cenník metrologických výkonov na rok 2011 sa nachádza na podstránke http://www.slm.sk/?cennik.html. S cieľom skrátiť čas strávený hľadaním cien konkrétnych metrologických výkonov u meradiel, meracích zariadení alebo etalónov v cenníku si môžete...

Nová web stránka Slovenskej legálnej metrológie

S radosťou Vám oznamujeme, že 1.decembra 2010 bol spustený nový web Slovenskej legálnej metrológie. Našou snahou bolo vytvoriť modernú, prehľadnú stránku, ktorá Vám poskytne všetky informácie o našich službách a úlohách SLM v hospodárstve Slovenskej...
ÚNMS SR a Slovenská legálna metrológia prehlbuje spoluprácu s Policajným zborom SR

ÚNMS SR a Slovenská legálna metrológia prehlbuje spoluprácu s Policajným zborom SR

V dňoch 3. až 6. mája 2010 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru SR, Devínska Nová Ves – Bratislava, uskutočnilo školenie Krajských riaditeľstiev Policajného zboru SR Nitra, Košice, Trenčín a Žilina, týkajúce sa vykonávania...
SLM ako prvá organizácia

SLM ako prvá organizácia

Slovenská legálna metrológia, n.o. je prvou organizáciou v pôsobnosti ÚNMS SR, ktorej Ministerstvo školstva vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu...
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE